Kategoriarkiv: Företagshälsovård

Försakringspatienter Citysjukhuset +7

Företagshälsovård ett bra sätt att förebygga ohälsa

Den 31 mars 2016 träder arbetsmiljöverkets nya föreskrift i kraft. Därmed upphör Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön från 1980 att gälla. Målet med denna nya föreskrift är att främja hälsa och öka förmågan att motverka ohälsa.

En del i att motverka ohälsa på arbetet är att använda sig av en bra företagshälsovård. Vi på Citysjukhuset +7 erbjuder ett brett utbud av tjänster och anpassar oss efter företagets behov och möjligheter.

Företagshälsovård med en ordentlig hälsoundersökning i ett preventivt syfte är alltid bra då det ges möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer i tid. Vi vill kunna erbjuda dig en kvalitativ service med hälsan i fokus. Många av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige kan förhindras eller lindras om de upptäcks i tid.

Samtidigt kan vi tipsa om om olika sätt att öka din livskvalitet och hälsa genom livsstilsförändringar. En hälsoundersökning ger dig en uppfattning om hur du tar om hand om din kropp och hälsa samt förebygger framtida ohälsa.

Läs mer om vår företagshälsovård här.

Läs en arbetsmiljöverkets nya föreskrift här.