Om oss

Historik

Verksamheten grundades 2006 . Initialt bedrev man verksamhet endast på plan 7 under namnet Läkarhuset +7. Huvudsakligen ägnade man sig åt specialistvård inom Öron-Näsa-Hals. Plustecknet kommer sig av att det är en klassisk symbol för sjukvård. Men också därför att man ville addera (+) hälsa och friskvård till sina patienter och företagskunder.

Idag är specialistvården på plan 7 mycket mer än endast Öron-Näsa-Hals. På plan 7 finns  nu också vår nyinvigda Vårdcentral och bland annat vaccinationsmottagning och kardiologi. Vi kan  också  erbjuda operationer inom en rad olika specialiteter.

Välkomna till oss.

Policy

Kvalitetpolicy

Vi skall genom ett trevligt och positivt bemötande ge patienterna bästa tänkbara vård med högsta möjliga kvalitet och med ständiga förbättringar överträffa patienternas förväntningar.

Miljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet med ständiga förbättringar så att vi på bästa sätt skyddar och bevarar den miljö vi verkar i, enligt de lagar och föreskrifter som gäller för vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi på bästa sätt skyddar och tillvaratar hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare, enligt de lagar och föreskrifter som
gäller för vår verksamhet och ständigt förbättra denna.