Framtid

Utanför oss på Citysjukhuset +7 pågår en febril verksamhet med att bygga upp en ny mötesplats och stadsdel i Göteborg. Den animerade filmen visar den pågående och kommande utbyggnaden av stadsdelen Skeppsbron i Göteborg. Spårväg och förberedelser för Stenpiren Resecentrum är redan i full gång. Skeppsbron ska även byggas ut med kvarter för bostäder och handel, en park, nya kajer och garage när detaljplanen för etapp två vinner laga kraft.

Se filmen som beskriver hur det kommer att se ut här: