Hand with butterfly in sky

Överviktskirurgi

På Citysjukhuset +7 utför vi Obesitaskirurgi (Överviktskirurgi).
Önskar du närmare information som patient kontaktar du oss via admin@citysjukhuset.se
Varmt välkommen med din förfrågan.