Personal

Ledning och administration

Specialistvården

Öron Näsa hals

Ortopedi

Gastroenterologi och allmänkirurgi

Allmänkirurgi

Kardiologi (Medicinmottagningen)

Allmänläkare (försäkringsvården)

Flygläkare

Audionom

Operation

Receptionist specialistvården

Läkarsekreterare


Vårdcentralen

Läkare

Astma/KOL-mottagningen

Diabetesmottagningen

KBT-terapeut/Psykolog

Laboratoriet

Sjuksköterskor

Reception