Christina Wallin, Leg. Läkare, Specialist inom Allmänmedicin

Företagshälsovård

Förstklassig företagshälsovård

På Citysjukhuset +7 kan vi erbjuda dig och dina anställda företagshälsovård samt hälsoundersökningar. Vi finns i fantastiska lokaler i centrala Göteborg. Rakt utanför vår entré finns en stor parkeringsplats och samtliga allmänna kommunikationer. Att göra en hälsoundersökning är ett bra sätt att upptäcka och förebygga risker för några av våra vanligaste folksjukdomar här i Sverige. En hälsoundersökning ger dig en uppfattning om hur du tar om hand om din kropp och hälsa samt förebygger framtida ohälsa. En hälsoundersökning är till för dig som är frisk men som vill göra en allmän kontroll av din hälsa. Vid specifik sjukdom/symptom skall du vända dig till din vårdcentral i första hand.


Varmt välkommen som företagskund hos oss på Citysjukhuset +7 i Göteborg. För offert/prisförslag vänligen kontakta oss via e-post lisa@citysjukhuset.se

 


Hur går det till?

En hälsoundersökning är uppdelad på två besök hos oss på Citysjukhuset +7. Vid första besöket kommer du för provtagning och får då fylla i ett frågeformulär gällande dina levnadsvanor samt frågor om ditt hälsotillstånd. Vid andra besöket får du träffa en doktor som tillsammans med dig går igenom provresultaten, ger dig råd samt informerar dig om eventuella åtgärder för ett hälsosammare liv.

Innehåll i undersökningen

Prover

 • Blodstatus (Hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodplättar samt sänka)                                                                                  
 • Blodfetter (Kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, Triglycerider)
 • Blodsocker
 • Njurfunktion (Kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, GT)
 • Elektrolyter (Kalcium, Natrium, Kalium)
 • URAT
 • Urinprov

Övrigt

 • Blodtryck
 • EKG
 • BMI (Vikt/längd)
 • Kostnad för hälsoundersökning är 2500:-

Prislista tillkommande undersökningar

 • PSA-prov 250:-
 • Audiogram 140:-
 • Kardiologbesök inklusive UCG (Ultraljud av hjärtat) 3500:- för patienter med hjärt/kärlproblem.
 • Gastroenerologbesök 1200:- för patienter med magproblem. (Endast bedömning).