Hos oss erbjuder vi  flygläkarundersökningar enligt EASA Part-MED för all typ av flygning och flyganknuten tjänst.  Hos oss träffar du flygläkare med gediget flygintresse som själva är piloter, och därigenom har personliga erfarenheter av flygmiljön. Här erbjuds utöver flygmedicinsk verksamhet specialiserad vård inom flera områden.

Läs mer om våra flygläkare här.

Här finner du mer information från Transportstyrelsen avseende flygmedicin.