Claire Johnson. Astma/KOL-sjuksköterska och Distriktsköterska

Claire Johnson. Astma/KOL-sjuksköterska och Distriktssköterska

Vår duktiga Astma/KOL sköterska  Claire Johnson har på uppdrag av Novartis skrivit en undervisningsbroschyr på 64 sidor om egenvård vid KOL. I broschyren kan du bland annat läsa om vikten av rökstopp, att leva med KOL och varför det är nyttigt med fysisk aktivitet.

Broschyren används vid utbildning av patienter med KOL för att förbättra livskvalitén och skapa en en förståelse för KOL och dess  mekanismer.

Egenvård vid KOL - Vägen till bättre hälsa. Reviderad upplaga 2017

Egenvård vid KOL – Vägen till bättre hälsa. Reviderad upplaga 2017. Författare Claire Johnson.

I inledningen skriver Claire Johnson så här:

I slutet av 2015 kom nya nationella riktlinjer för vård av KOL från Socialstyrelsen såväl som nya behandlingsrekommendationer i vården från Läkemedelsverket. Patientutbildning och stöd i egenvård rekommenderas högt av Socialstyrelsen. Med glädje antog jag detta uppdrag att skriva en uppdaterad och lite mer utförlig broschyr som också tar upp de senaste rekommendationerna.

Du kan beställa broschyren via Novartis på telefon 08-732 32 00.