Hela 76 % av världens befolkning är överfeta enligt en aktuell forskningsanalys. I antal handlar det om över 5 miljarder människor.

Ordet ”överfet” är ett nytt ord och bör särskiljas från fetma och övervikt. Ordet syftar på att en person har tillräckligt mycket överflödigt kroppsfett för att det ska inverka på hälsan.

Kategorin innefattar de 49 procent av världens befolkning som lider av övervikt eller fetma men inkluderar även en stor andel ”normalviktiga” människor menar forskarna. Även normalviktiga kan bära på riskfaktorer för kronisk sjukdom, framförallt bukfett.

En ökad kunskap kan bidra till förändringar inom sjukvården men även för enskilda personer.  Till exempel att traditionella mått som BMI (Body Mass Index) inte alltid korrekt visar mängden fett i kroppen. Forskare bakom studien menar att midjemått förmodligen är mer lämpligt för att identifiera människor som ligger i riskzonen för metaboliska sjukdomar orsakat av överflödigt fett.

Forskarna bakom analysen hoppas att överfet ska bli ett vanligt begrepp bland allmänheten för att öka medvetenhet om de riskfaktorer för kronisk sjukdom som ökar med överflödigt kroppsfett.

För att kunna få bukt med sitt överfett rekommenderas främst ändrade kostvanor och motion. I vissa fall kan det bli aktuellt med så kallad överviktskirurgi / obesitaskirurgi. Sedan en tid tillbaka erbjuder vi detta här hos oss på Citysjukhuset +7 i Göteborg. Läs mer om det här.

Vi finns i trevliga lokaler med en fin utsikt över hamnen och grannskapet. Vi har parkering rakt utanför och ligger mitt emot Stenpirens Resecenter med alla tillgängliga möjligheter inom kollektivtrafik. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Läs mer om överviktskirurgi / obesitaskirurg här.