Patientnyttan alltid i fokus hos Citysjukhuset+7 vid Skeppsbron

När man kliver in hos Citysjukhuset+7, vid Skeppsbron i Göteborg, så omges man
direkt av den speciella atmosfären. Trägolven ger en varm känsla, de helglasade dörrarna släpper in det naturliga dagsljuset,
arkitekturen är modern, och från väntrummet kan man avnjuta en grandios vy över älven. Utsikten från sjunde våningen har
tillfört sjuan i sjukhusets namn, och plustecknet syftar på det röda korset, som vårdsymbol. Men, det är inte
bara namnet som särskiljer Citysjukhuset+ 7, berättar chefsläkaren och medgrundaren Anders Nordkvist:

–När vi skapade verksamheten så utgick vi från det mest värdefulla för patienterna, som exempelvis snabbare
behandling. Genom att ha både vårdcentral och specialistvård under samma tak så löser vi patientens problem
smidigare. Våra allmänläkare, som tar emot patienten på vårdcentralen, kan enkelt kan gå in till specialisterna för
att diskutera fallet när expertis krävs. Patienten behöver inte vänta på att frågor och remisser ska skickas till
och från externa specialister. Att våra allmän- och specialistläkare samtalar spontant i korridorer och fikarum höjer
också våra allmänläkares kunskap.

Kontinuerlig läkarkontakt

–Våra läkare följer patientens ärende med större kontinuitet. Det är ofta samma läkare som inledningsvis diagnostiserar
och beslutar om åtgärd, som sedan utför behandlingen eller operationen, och slutligen sköter eftervården.
Patienten känner då trygghet i att läkaren har all insikt i fallet och kan se resultatet och även besluta om eventuella efterjusteringar.
Ett annat exempel på hur Citysjukhuset+7 utgår från patientnyttan finns i deras vårdcentral.

–Ja, vanligen så listas ju människor hos en vårdcentral nära hemmet, trots att det oftast är på arbetstid som man besöker sin husläkare. Och,
i ännu högre grad gäller det såklart alla besök hos sin eventuella företagsläkare. Därför har vår vårdcentral
satsat mer på att välkomna människor att lista sig hos oss, för närheten från sin arbetsplats. Då slipper dom
ändra hela dagens kalender för att ta sig till en vårdcentral i en helt annan stadsdel, förklarar Anders.

Privat och allmän vård

Vårdcentralen omfattas av det allmänna vårdavtalet, men Citysjukhuset+ 7 erbjuder även privatfinansierad vård.

–Ja, man kan komma till våra specialister även utan remiss, vilket patienten då betalar själv för, säger Anders Nordkvist.
Det är en bred palett av specialistläkare i verksamheten.

– Vi har specialister inom allmänkirurgi, allmänmedicin och öron-näsa-hals. Dessutom har vi
specialiserade kardiologer, ortopederoch gastroenterologer. Många patienter söker sig även till
vår hudmottagning, medan andra besökare kommer för att träffa våra gynekologer.

Håller köerna nere

Korta väntetider är troligen det som patienter värderar högst, och där framhåller chefsläkaren Anders
Nordkvist fördelen med att vara självständiga.

–Ja, vi minskar själv våra köer genom att emellanåt ha kvälls- och helgöppet. Med längre öppettider hinner vi ta emot fler, och då minskar
kön snabbt. När Anders berättar vidare att de hjälper många som kommer i försäkringsärenden så noterar Villanytts reporter specialgrenen
“flygmedicin”?

– Ja, det är en del av vår breda företagshälsovård. Inom flygmedicin bedöms hälsan hos flygpersonal, och läkarna är då auktoriserade av
Transportstyrelsen.

Text av Tom Swales. Texten kommer ifrån tidningen Villa Nytt publicerad i oktober 2019