Från 19 november kommer vi  att vaccinera mot säsonginfluensa. Vaccinet innehåller fyra olika säsongsinfluensor. Två typer av influensa A och två typer av influensa B. Influensa-vaccinet ändrar sig varje år för att anpassa sig efter nya influensa-virus.
– En frisk vuxen kan vaccinera sig mot influensa, men vaccinet rekommenderas främst för personer med kroniska sjukdomar, personer över 65 år eller gravida. Om du är frisk och inte brukar vara sjuk behöver du inte vaccinera dig Vanliga biverkningar av att vaccinera sig mot influensa är rodnad, svullnad och ömhet vid insticksstället.
– Man kan också få lätta symtom av influensa såsom feber, rinnsnuva, svaghet och muskelvärk, dock inträffar de väldigt sällan