Mycket ny kunskap tillkommer hela tiden och informationen förändras efterhand. Vårt fokus här på Citysjukhuset är att vi ska kunna identifiera och uppmärksamma misstänkta fall samt vidtaga åtgärder. Vi följer löpande de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten kring coronaviruset.

För att undvika smitta och smittspridning bör du tvätta händerna ofta och undvika kontakt med ögon, näsa och ansikte. Munskydd skyddar inte mot smittan men kan till viss del minska risken för eventuell smittspridning. Stanna hemma om du är sjuk. Kontakta 1177 för råd om du misstänker att du är smittad av coronaviruset.

Följ de senaste uppdateringarna om coronaviruset på följande länkar:

1177
Folkhälsomyndigheten