Träffa Farnaz Jafari som är Citysjukhusets duktiga audionom och sömnsköterska!

Hej Farnaz! Vad innebär ditt arbete som legitimerad audionom?

–        Det innebär att jag utför hörselutredningar och sömnapnéutredningar.  Jag låter då patienterna få låna hem en sk ”T3”-apparat. Den registrerar om patienten har sömnapnéer, dvs om de snarkar och håller andan på natten. Detta är en väldigt vanlig utredningsorsak hos oss på Citysjukhuset. Om patienten har en sömnapné kan man få hjälp med att behandla den med en sk snarkskena eller operation. Det finns även patienter med mycket svåra sömnapnéer. De behöver behandlas med sk CPAP – behandling. Jag utför även mycket hörseltester. Det kan bli mycket telefontid för mig under en dag också.

Vad har du för bakgrund?

–        Jag pluggade i Örebro på ”Audionomen” vilket även blev min första arbetsplats under 3,5 år.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på Citysjukhuset +7?

–        Det bästa är alla härliga kollegor. Vi har även väldigt trevliga lokaler att arbeta i!

Tack för pratstunden Farnaz!