FästingVaccinera dig mot TBE!

Om du bor i ett riskområde rekommenderas du att vaccinera dig mot TBE. Du måste ta vaccinationen tre gånger för att få ett hundraprocentigt skydd. Därefter behöver du ta uppföljningsvaccinationer för att skyddet ska hålla.

TBE orsakas av ett virus och det betyder att det inte finns någon botande behandling mot sjukdomen.

Men du kan få smärtstillande mot huvudvärk och feber, samt i vissa fall dropp om du har svårt att äta och dricka.

Sjukdomen är så pass allvarlig att du kan behöva bli sjukskriven i flera månader för att kunna bli frisk. Det är inte helt ovanligt att man får bestående men av TBE såsom nedsatt mental förmåga eller förlamningssymptom.

Men, har man en gång haft sjukdomen kan man aldrig få den igen!

Vi vaccinerar både barn och vuxna mot TBE.

Läs mer om våra vaccinationer här.