Så här berättar Dr Anders Nordkvist om snarkningar och vilka behandlingsmetoder det finns.

Dr. Anders Nordkvist

Snarkning är en vanlig åkomma och är oftast ofarlig. De som lider av ofarlig snarkning kallar vi för sociala snarkare. De stör sin partner och kanske grannarna.

Men vissa lider mer av sin snarkning och kan behöva behandling. De som har långa andningsuppehåll under sömnen på grund av sina snarkningar lider av det vi kallar för apnéer, sömnapnéer. Denna åkomma är farlig därför att det ökar risken för högt blodtryck, stor trötthet med mera.

Oavsett vilken typ av snarkare du är kan du få en ökad livskvalitet genom att försöka bota dina snarkningar. En öron, näsa, halsdoktor kan göra en undersökning av dig och samtidigt ta reda på varför du snarkar. Kanske är det så enkelt att du behöver gå ner i vikt, kanske behöver du bli opererad eller så kan det räcka med att gå till en tandläkare med kompetens om snarkningar. Gör vi bedömningen att du blir hjälpt av en bettskena skriver vi en remiss till tandläkaren.Tandläkaren skapar en bettskena som kan avhjälpa dina snarkningar.

När du kommer till mig gör jag en grundlig undersökning och du får nästan alltid med dig en liten dator hem. Den kopplar du enkelt på dig under natten. Datorn mäter syremättnaden i blodet, blodtryck och om du har andningsuppehåll. Sedan får du komma på återbesök så att vi kan läsa av datorn och ställa diagnos.

Visar det sig att du lider av allvarliga andningsuppehåll har du rätt att få behandling via det allmänna. Lider du av snarkningar utan så allvarliga problem kan vi också försöka hjälpa dig. Men det blir då privat. Oavsett anledning till att du snarkar kan vi hjälpa dig här på Citysjukhuset +7.

Många grava snarkare upplever en nästa magisk känsla när de får en apparat som heter CPAP. Apparaten hjälper till med att pressa in luft i luftrören medans du sover. Detta gör att andningsuppehållen helt upphör. Om jag bedömer att du behöver en CPAP remitterar jag dig till sömnkliniken på Sahlgrenska som kan prova ut en CPAP till dig, avslutar Dr Anders Nordkvist.