Boka tid för vaccination mot TBE.

TBE-Vaccination Schema
Grundvaccination
Dos 1
Dos 2 (1-3 månader efter första dosen)
Dos 3 (5-12 månader efter andra dosen)
Första påfyllnadsdos: 3 år efter dos 3
Andra påfyllnadsdos: 5 år efter första påfyllnadsdos
Tredje påfyllnadsdos: 5 år efter andra påfyllnadsdos o.s.v
Personer över 60 år rekommenderas en extra dos i grundvaccineringen

De nya riskområdena i Göteborg som har tillkommit på vaccinationskartan är Lilleby/ Björlanda i Torslanda. Enligt biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog är det oftast 1-2 säkra smittotillfällen som krävs för att ett område ska bli rött på kartan.

– Man tar en intervju med personen som blivit smittad för att fastställa när och hur personen har rört sig och kan utifrån det ringa in ett område.

Om man är en person som rör sig mycket i skog och mark är vaccin det bästa skyddet. Trots den pågående pandemin ska man inte strunta i att vaccinera sig.

– Är man en person som under normala omständigheter hade velat vaccinera sig, ja, då ska man göra det nu med, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Han menar på att det kan belasta sjukvården ytterligare att skippa vaccinet om man är en person som rör sig i den typen av område där fästingar är vanliga.

Är man dock en inbiten stadsbo som ska tillbringa en helg i en stuga på landet är det inte lika viktigt med vaccin. Då kan man skydda sig med långa byxor och att inspektera huden med jämna mellanrum.

– Fästingar biter nästan aldrig direkt, utan det tar ett tag innan de hittar det perfekta stället, säger Peter Nolskog.

INFO TBE
TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare.
Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka en inflammation i hjärnan. De flesta som blir sjuka får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar. Upp till en tredjedel får hjärninflammation.

Vaccin mot TBE har god skyddseffekt. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Källa: Folkhälsomyndigheten Text av Alva Bergland Göteborg Direkt