Frågor om Antikropptestet Covid-19

Så här fungerar det att ta antikropp coronatest på City Sjukhuset +7;

 1. Du bokar en tid på vår hemsida se länken ovan.
 2. Du kommer hit och är HELT symptomfri i minst en vecka utan följande symptom.
 • Nästäppa
 • Lukt/smakbortfall
 • Snuva
 • Hosta
 • Andningsbesvär
 • Feber
 • Halsont
 1. Efter att vi tagit testet så har du får svar samma dag via sms

 

TESTA DIG FÖR ANTIKROPPAR MOT CORONA

 

Intresset för att testa om du har haft Corona är stort. Nu kan vi på CitySjukhuset +7 erbjuda ett test för att se om du har utvecklat antikroppar mot Corona (Covid-19)

Du får svar via sms samma dag. Du bokar tid via vår hemsida www.citysjukhuset.se

OBS! Det är viktigt att du INTE besöker oss om du har symptom som exempelvis halsont och snuva. Du ska vara helt symptomfri i minst en vecka innan du besöker oss för provtagning.

Du betalar 495 kr för testet, varmt välkommen till oss för provtagning.

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest ger svar på huruvida man utvecklat antikroppar till följd av en Covid-19-infektion. Genom ett venprov i armen så får du svar redan samma dag.

Vår utbildad vårdpersonal utför och analysera testet.

Vilka svar kan testet ge?

Testet kan ge tre typer av svar:

 1. Negativt. Det innebär att inga antikroppar har identifierats. Sannolikhet för att man genomgått Covid-19 är låg.
 2. Positivt för IgM antikroppar. Detta kan tyda på en genomgången infektion.
 3. Positivt för IgG antikroppar. Detta talar för en genomgångeninfektion av Covid-19.Det är inte klarlagt huruvida alla som infekterats av SARS-CoV-2 utvecklar mätbara nivåer av IgG , i synnerhet om man haft en mild infektion. På Folkhälsomyndigheten bedömer man att förekomst av antikroppar ger ”ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid”.

Smittsamhet, immunitet och återinfektion

Information om antikroppar påverkar inte bedömningen huruvida du är smittsam.

Påvisade IgG-antikroppar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller delvis skydd mot sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta eventuella skydd kvarstår och hur stora skillnaderna är mellan olika individer.