Artikel publicerad 15:24 på Dagens Nyheter den 5 oktober (www.dn.se) Taxt: Jonas Desai 

En operationssal på privata Citysjukhuset+7 i Göteborg: Här finns kapacitet för långt fler operationer än vad de får patienter till, trots de köer som finns inom Västra Götalandsregionen. Foto: Lars Näslund

Privata vårdaktörer har en central roll i Västra Götalandsregionen kamp mot den växande vårdskulden. Men regionen anklagas nu för att inte utnyttja kapaciteten hos de privata sjukhus man har avtal med. Citysjukhuset 7+ i Göteborg har kapacitet för 300 operationer i månaden, men lovas endast två.

– Vi förstår inte varför, säger chefsläkare Anders Nordkvist.

Citysjukhuset 7+ är i sammanhanget ett litet sjukhus, med 22 doktorer anslutna, och enligt chefsläkare Anders Nordqvist tar man emot mellan 25.000 och 27.000 besök per år.

Sjukhuset har en nyrenoverad operationsavdelning, som kom till efter att man tecknat ett tvåårigt vårdavtal med regionen 2018.

– Det var en kostnad på 5-6 miljoner och därför var det för oss väldigt viktigt att avtalet gav det som avsågs, säger Anders Nordkvist.

I en skrivelse till regionens sjukvårdsledning, adresserad till bland annat hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, betonar han ett missförhållande mellan vad avtalet anger och hur många vårdtillfällen som det faktiskt genererat.

Avtalet föranleddes av en upphandling och i tilldelningsbeslutet angavs ett värde på cirka 19 miljoner kronor. Hittills, säger Anders Nordkvist, har Citysjukhuset endast tagit emot remisser för behandling till ett värde av 8,5 miljoner kronor.

– Det innebär att det är knappt elva miljoner som är outnyttjat och det är naturligtvis problematiskt för oss som hade planerat att fullfölja avtalet. Och det är problematiskt för de patienter som fortfarande står och väntar.

Avtalet gäller öron-, näsa- och halssjukvård, till exempel tonsillektomier och näsoperationer av olika slag. Handläggningstiden för att få igång avtalet, säger Anders Nordkvist, sträckte sig över nästan två år och generellt beskriver han samarbetet som trögt.

– Upp till två år kan jag tycka är ganska lång tid särskilt när det handlar om kökortning eftersom folk har väntat så länge. Det finns en lag om vårdgaranti men det finns ingen riktig sanktion kring den, därför följs det inte upp på det sätt som det annars skulle ha gjorts, säger Anders Nordkvist.

I den här operationssalen på Citysjukhuset +7 finns kapacitet som inte utnyttjas, trots att pengarna redan är avsatta från regionen, enligt ett brev till regionledningen från sjukhuset. Foto: Lars Näslund

Larmen om en alltjämt växande operationsskuld, påskyndad av Coronapandemin, hörs allt oftare. Bara i Västra Götalandsregionen står tiotusentals personer på kö för att operera sig, vissa som väntat på specialiserad vård längre än de 90 dagar som stipuleras i vårdgarantin.

Anders Nordkvist ifrågasätter starkt varför regionen inte utnyttjar kapaciteten där den finns och undrar om regionens administrativt ansvariga värnar om patienternas bästa.

– Det vi tycker är tokigt är att vi inte kan användas på det sätt vi skulle användas. Vi har nämligen fått löften om att få två tonsilloperationer i månaden de återstående månaderna. Det är en larvig tilldelning då vi enligt avtalet klarar av 300 operationer. Vi har hela tiden fått för liten tilldelning. Vi förstår inte varför, säger Anders Nordkvist.

Levi Siljemyr är chef för enheten för produktionsstyrning och köpt vård i Västra Götalandsregionen. Han uppger för DN att man har flera vårdavtal som inte utnyttjas som det var tänkt från början.

– Vi tycker ju det är problematiskt och vi har noterat att vi inte har nyttjat alla avtal till fullo. Vi har därför förstärkt arbetet under året genom att etablera en vårdgarantiservice, som vi kallar det, som hjälper till att lotsa patienter till bland annat privata vårdgivare men även till andra av våra egenägda sjukhus, säger Levi Siljemyr.

Avtalet med Citysjukhuset tecknades 2018. Varför dröjer det nästan två år innan det genererar faktiska vårdtillfällen?

– Vi har särskilt nu stora köer till både besök och operation där man behöver få hjälp och det är där vi arbetar väldigt hårt med att säkerställa att patienter kommer dit det finns vårdkapacitet. Men det handlar också om att det måste matchas med vårdgivarnas kapacitet och innehållet i avtalet, säger Levi Siljemyr och fortsätter:

– Det har historiskt sett gjorts som en enskild bedömning på varje förvaltning där man remitterar patienter. Och det är det vi nu förändrar under det här året. Vi har haft ett väldigt intensivt arbete med att förstärka flödena till privata vårdgivare men vi har mycket mer att göra där.

Anders Nordkvist betonar att det i avtalet med regionen finns ett vite som drabbar Citysjukhuset i fall man inte utför det som avtalet avser.

– Men det finns inget motsvarande vite om inte regionen klarar av att se till att vi får tillräckligt med operationer att utföra.