Se filmen där vår chefsläkare Dr Anders Nordkvist berättar om Vårdgarantin.

Om du väntar på en bedömning eller operation och Västra Götalands Regionen(VGR) som du tillhör inte har kunnat uppfylla kravet, att erbjuda dig vård inom 90 dagar (vårdgarantin), har du rätt att kräva vård på en annan klinik. Du kan då önska att få komma till Citysjukhuset +7, till våra ÖNH-specialister och våran ÖNH-klink i mitt i centrala Göteborg. Citysjukhuset +7 erbjuder specialistvård inom ÖNH och alla våra läkare och sjuksköterskor har specialistkompetens och lång erfarenhet. Citysjukhuset har 2 st helt nya operationssalar och uppvakningsavdelning med möjlighet till övernattning.