Vi får löpande många frågor om när vi kan börja erbjuda vaccin mot Covid-19.

  • Vi kommer att kalla alla våra listade patienter på vår vårdcentral så snart vi har vaccin på plats. I ett första läge är det de som är över 70 år eller som tillhör en riskgrupp som blir kallade först. Enligt den information vi fått ta del av händer detta preliminärt i februari.
  • I nästa fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.
  • I den avslutande fasen, uppskattningsvis till senvåren, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Vi på Citysjukhuset +7 följer löpande utvecklingen.

Fakta ovan har vi fått från Folkhälsomyndigheten.