Lördag den 22 januari kl. 10-14 har vi extraöppet på vår vårdcentral för vaccination mot Covid-19.

Passa på att ta din första, andra eller tredje dos.

Från den 10 januari kan du som är 18 år eller äldre få en 3e dos vaccin. Förutsättningarna är att det gått minst sex månader sedan du fick den andra dosen. Vid vaccinationstillfället ska du ta med ditt vaccinationskort eller covidbevis som visar när du fick den andra dosen.

Vaccination mot covid-19 är gratis!