}

Öppettider

Måndag – Fredag         8-17
Lab har lunchstängt        12-13
Drop-in för provtagning         8-12

jourcentral

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästa vardag – sök Alléjouren på Södra Allégatan 6, ett stenkast från Järntorget.

Telefon: 031-725 00 54
(mån- tors 9:00-14:00)

Måndag – Fredag              17-22
Lördag – Söndag              10-16

 

Mina vårdkontakter

Här kan du beställa tid, av-/omboka tid och förnya recept.

Kontakta oss

031 – 777 77 77

Välj tonval 2 för att komma till vårdcentralen. Där får du reda på vilken tid du blir uppringd av sjuksköterska för tidbokning samt rådgivning.

Behöver du komma i kontakt med vår reception på vårdcentralen – ring 031 730 50 98.

 

Lista dig på vår vårdcentral. Ökad kapacitet. Fler tider.

Vårdcentral

Din vårdcentral i centrala Göteborg

På vår vårdcentral träffar du specialister inom allmänmedicin. Vi tar hand om allt från halsont till allvarligare tillstånd och ser till att slussa dig vidare till rätt specialistvård vid behov. Vår målsättning är att du alltid ska träffa samma läkare vid varje besök. Vi har en mycket restriktiv policy mot beroendeframkallande läkemedel. För patienter med psykisk ohälsa erbjuds samtalsterapi av KBT-terapeut.

Till vår hjälp har vi astma/KOL- specialistsjuksköterska, diabetessjuksköterska, distriktssjuksköterska, vaccinationssjuksköterska, fotvård m.m.

Vi samarbetar med Omtanken Vårdcentral för våra yngre listade.

Omtanken Vårdcentral & BVC
Jaegerdorffsplatsen 3

414 51 Göteborg

Telefon:031 – 380 48 46

Lista dig hos oss

Listning innebär att du väljer vårdcentral. Listar du dig hos oss tar vi ett helhetsansvar för dina sjukvårdsbehov i primärvården. Det kostar inget att lista sig, men om du inte är listad blir ditt besök dyrare.

Så här listar du dig hos oss:

  • Fyll i formuläret nedan.
  • Vi skickar därefter hem en listningsblankett samt frankerat svarskuvert.
  • Skriv under blanketten och lägg på brevlådan.
  • När vi får ditt svar registrerar vi dig. Dagen efter är du listad hos oss.

Andra sätt att lista sig

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på vår verksamhet eller är intresserad i stort är du välkommen att maila admin@citysjukhuset.se Skicka inte känsliga uppgifter via e-post.

Gäller det patientärende kontakta oss i första hand via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster (krypterad kommunikation).

 

Gäller det klagomål vänd dig i första hand till berörd vårdpersonal och i andra hand till verksamhetschef.
Du kan också få hjälp av Patientnämnden Västra Götaland för att hantera ditt klagomål.

6 + 12 =

Se filmen för mer information om vår vårdcentral.

Se filmen för mer information om hur du listar dig hos oss.