}

Öppettider

 

Måndag – onsdag
Torsdag – fredag
07:30-18:00
07:45-17:00
   

Drop-in för provtagning

Tidsbokning provtagning

Lunchstängt provtagning

Tidsbokning provtagning

08:00-10:00

10:00-11:55

12:00-13:00

13:00-14:00

   

Drop-in vaccination

måndag till fredag 

 13:00-15:00

 

Jourcentral

Om du blir akut sjuk kväll/helg/helgdag och inte kan vänta till nästa vardag – sök Alléjouren på Södra Allégatan 6,

Telefon: 031-725 00 54
(mån- tors 9:00-14:00)

Måndag – Fredag       17-22
Lördag – Söndag       10-16
   

 

Mina vårdkontakter

Här kan du beställa tid, av-/omboka tid och förnya recept.

Kontakta oss

031 – 777 77 77

Välj tonval 1 för att komma till vårdcentralen. Där får du reda på vilken tid du blir uppringd av sjuksköterska för tidbokning samt rådgivning, receptförnyelse mm

 

 

 

Team psykisk hälsa

Du som är listad på Citysjukhuset +7 vårdcentral är varmt välkommen till vårt team för psykisk hälsa.
Läs mer på vår sida för psykisk hälsa

 

 

 

Akuttider till vårdcentralen

 Vi har akuta tider som kan bokas via telefon: 031 – 777 77 77, knappval 1. 

OBS! Akuttider är för dig med akuta nytillkomna besvär/symptom som varat i högst 10 dagar.

 Följande ärenden kan inte omhändertas på akuta tider:

– utredningar av långvariga besvär 

– behov av sjukskrivning

– önskemål om remiss

Samverkan Mot Antibiotikaresistens  

Ta ansvar vid sjukdom!

Det är viktigt att du tar eget ansvar om du känner dig sjuk. Gå inte in på vårdcentralen utan att först ha kontaktat oss.

Kontakta oss innan du besöker oss om du de senaste två dygnen har haft något av följande symptom:

 • Luftvägssymptom (hosta, snuva, halsont)
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Magont, illamående, diarré

Ring oss på telefonnummer 031 – 777 77 77 och välj tonval 1 för att prata med oss på vårdcentralen. Då kan vi först stämma av hur vi bäst kan ge dig råd och hjälp.

Nya patientavgifter från 1:a april

Från och med den 1:a april kommer patientavgifterna inom Västra Götalandsregionen att höjas. Patientavgiften är den kostnad du som patient betalar när du besöker vården. Justeringarna beslutas av regionfullmäktige och gäller alla vårdgivare inom regionen. Vi som vårdgivare har ingen möjlighet att påverka dessa.

Från och med 1:a april gäller följande förändringar av patientavgiften:

1. Patientavgiften för läkarbesök vid din vårdcentral höjs från 100 kronor till 200 kronor.

2. Patientavgiften för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs och ett besök kommer då att kosta 50 kronor. För dig som är 85 år och äldre är besöket fortsatt avgiftsfritt.

3. Patientavgiften för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, höjs från 100 kronor till 200 kronor.

4. Patientavgiften för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, höjs från 300 kronor till 400 kronor.

5. Patientavgiften för samtliga besök på jourcentral höjs till 300 kronor. Detta gäller oavsett vilken vårdcentral du är listad på och vilken personalkategori du träffar.

6. Patientavgifter för distanskontakt via telefon kommer att tas ut för alla yrkeskategorier. Avgiften gäller när telefonsamtalet ersätter ett fysiskt besök, där du som patient och vårdgivaren har kommit överens om bokningen tillsammans. För distanskontakt via telefon med läkare och rehab kommer avgiften att vara 160 kronor, för distanskontakt med sjuksköterska eller psykisk hälsa kommer avgiften att vara 40 kronor.

Från 1:a april kommer det även finnas uppdaterad information till invånare och patienter på 1177.

Influensavaccination och Covid med övriga 

Du som är 65 år eller äldre, är gravid, eller ingår i en medicinsk riskgrupp rekommenderas att vaccinera dig mot influensan.

Vi har drop – in tider måndag till fredagar mellan 13.00 – 1500

Riskgrupper vaccinerar sig kostnadsfritt.

Välkommen!

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer i samhället och det finns ett starkt samband mellan våldserfarenhet och omfattande konsekvenser för hälsan.

Det drabbar både kvinnor och män och kan handla om både fysiskt och psykiskt våld. Även barn kan uppleva våld i familjen. Många barn i Sverige lever tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Våldsutsatta vuxna samt barn som har bevittnat våld har stora behov av vård och omsorg eftersom de har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra.

Citysjukhuset +7 vårdcentral arbetar därför aktivt för att motverka våld i nära relationer och har vidtagit en handlingsplan för att rutinmässigt fråga patienter om våld. Detta innebär att du, som patient, kan komma att få frågor rörande våld i nära relationer när du söker vård för bland annat värk, skador, psykisk ohälsa etc.

Du kan även få hjälp via
Anhöriglinjen: 0200 23 95 00
Anonyma narkomaner: 0771 13 80 00
Anonyma alkoholister: 08 720 38 42
Alkohollinjen: 020 84 44 48
BRIS: 116 111
Brottsofferjouren: 116 006
MiND föräldralinjen: 020 85 20 00
Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50
MiND självmordslinjen: 90 101
Jourhavande medmänniska: 08 702 16 80
Vid akuta fall ring: 112

Avgiftsfria vaccin mot kikhosta och lunginflammation

Regionfullmäktige i Västra Götaland har beslutat att från och med den 17 mars blir ytterligare två vaccin avgiftsfria för utvalda grupper. De utvalda grupperna är gravida som erbjuds vaccin mot kikhosta, samt personer som är 75 år och äldre som erbjuds vaccin mot lunginflammation.

Vaccination mot kikhosta rekommenderas från graviditetsvecka 16 vid varje graviditet oavsett tidigare vaccination. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. Avgiftsfrihet gäller från 17 mars 2023 och omfattar gravida som är folkbokförda i VGR. Det ska även gälla asylsökande och de som vistas här utan nödvändiga tillstånd, som del i förebyggande barna- och mödravård.

Sedan tidigare har det beslutats om avgiftsfri vaccination mot lunginflammation till personer det år de fyller 75 år och personer i medicinska riskgrupper då dessa löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av lunginflammation. Avgiftsfrihet gäller från och med den 17 mars 2023 också för personer som är 76 år och äldre.

Varmt välkommen till vår vaccinationsmottagning under våra
drop-in tider fredagar 13.00 – 15.00.

Lista dig på vår vårdcentral. Ökad kapacitet. Fler tider.

Vårdcentral

Din vårdcentral i centrala Göteborg

På vår vårdcentral träffar du specialister inom allmänmedicin. Vi tar hand om allt från halsont till allvarligare tillstånd och ser till att slussa dig vidare till rätt specialistvård vid behov. Vår målsättning är att du alltid ska träffa samma läkare vid varje besök. Vi har en mycket restriktiv policy mot beroendeframkallande läkemedel. För patienter med psykisk ohälsa erbjuds samtalsterapi av psykolog .

Till vår hjälp har vi;

Astma/KOL- specialistsjuksköterska Åke Alfredsson & Madeleine Paulsson

Diabetessjuksköterska Cecilia Schyllert Römo

Distriktssjuksköterska, vaccinationssjuksköterska, fotvård m.m.

Vi samarbetar med Omtanken Vårdcentral för våra yngre listade.

Omtanken Vårdcentral & BVC
Jaegerdorffsplatsen 3

414 51 Göteborg

Telefon:031 – 380 48 46

Verksamhetschef Snezana Hadziselimovic
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se

Lista dig hos oss

Listning innebär att du väljer vårdcentral. Listar du dig hos oss tar vi ett helhetsansvar för dina sjukvårdsbehov i primärvården. Det kostar inget att lista sig, men om du inte är listad blir ditt besök dyrare.

Så här listar du dig hos oss:

 • Fyll i formuläret nedan.
 • Vi skickar därefter hem en listningsblankett samt frankerat svarskuvert.
 • Skriv under blanketten och lägg på brevlådan.
 • När vi får ditt svar registrerar vi dig. Dagen efter är du listad hos oss.

Andra sätt att lista sig

15 + 11 =

Se filmen för mer information om vår vårdcentral.

Besök vår vaccinationsmottagning i Göteborg

Vi utför alla sorters vaccinationer som t.ex. resevaccinationer, TBE-vaccination, Influensavaccinationer mm. Anmälan sker i receptionen på Plan 7.

Är du osäker på vilka vaccinationer du är i behov av hjälper våra vaccinationssköterskor dig att gå igenom vilka du redan tagit samt vilka som du bör ta för att få bästa skydd.
 

TBE-Vaccination Schema

Grundvaccination
Dos 1
Dos 2 (1-3 månader efter första dosen)
Dos 3 (5-12 månader efter andra dosen)
Första påfyllnadsdos: 3 år efter dos 3
Andra påfyllnadsdos: 5 år efter första påfyllnadsdos
Tredje påfyllnadsdos: 5 år efter andra påfyllnadsdos o.s.v
Personer över 60 år rekommenderas en extra dos i grundvaccineringen

Resevaccination

Resevaccination görs endast vid tidsbokning, admin@citysjukhuset.se.

Säsongsinfluensa

 

Du som ingår i någon av följande riskgrupper vaccinerar dig kostnadsfritt:

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du är gravid efter vecka 12
 • Du har en hjärtsjukdom
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
 • Du är diabetiker
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har en mycket kraftig övervikt
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • Du har flera funktionsnedsättningar
Prislista resevaccin
    Pris/dos
Difteri DiTeKiBooster 360:-
Dukoral Etec (Diarré, kolera) 2st (grundvaccination 2st doser, påfyllnad 1 dos) 990:-
Gula febern 1st 630:-
Havrix (Gulsot Hepatit A), vuxen 2st (1st dos inför resan skydd 6-12mån, påfyllnad 1 dos) 380:-
Havrix (Gulsot Hepatit A), barn 2st (1st dos inför resan skydd 6-12mån, påfyllnad 1 dos) 350:-
Engerix B (Gulsot Hepatit B) 3st (2 doser inför resan skydd 6-12 mån, påfyllnad 1 dos) 310:-
Engerix B Barn (Gulsot Hepatit B) 3st (2 doser inför resan skydd 6-12 mån, påfyllnad 1 dos) 310:-
Twinrix (Gulsot Hepatit A+B), vuxen 3 st (2 doser inför resan skydd 6-12 mån, påfyllnad 1 dos) 500:-
Twinrix (Gulsot Hepatit A+B), barn 3st (2 doser inför resan skydd 6-12 mån, påfyllnad 1 dos) 400:-
Menveo (Hjärnhinneinflammation) 1st (typ ACWY) 580:-
Malaria (recept)   200:-
Polio 1st (ev. påfyllnadsdos) 380:-
Rabies 3st 690:-
Stelkramp   200:-
Boostrix (Stelkramp-Difteri-kikhosta) 1st (påfyllnadsdos) 340:-
Triaxis (Stelkramp-Difteri-kikhosta) 1st (påfyllnadsdos) 300:-
Typherix (Tyfoidfeber) 1st 420:-
Vivotif 3st kapslar (1st dag 1, 1st dag 2, 1st dag 3) 299:-
Zostavax (bältros) 1st 1400:-
Prislista övriga vaccin
    Pris/dos:
Influensa Riskgrupp – gratis 230:-
Pneumovax (Lunginflammation) 1st 390:-
Encepur Vuxen (Hjärnhinneinflammation-fästing) 3st 320:-
Encepur Barn (Hjärnhinneinflammation-fästing) 3st 310:-
FSME Vuxen (Hjärnhinneinflammation-fästing) 3 st 450:-
FSME Barn (Hjärnhinneinflammation-fästing) 3 st 440:-
Gardasil 3st 1570:-
Varivax (Vattkoppor) 2st (6 veckor mellanrum) 619:-
Prevenar (Pneumokocker) 1st 690:-
Vaxneuvance (Pneumokocker) 1st 380:-
Ixiaro (Japansk hjärninflammation) 2st (28 dagars mellanrum) 1230:-

Tidsbokning & rådgivning

  Mina Vårdkontakter 
 

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag på vården gör du det säkrast via vårt
Formulär för synpunkter på vården.

Du kan också få hjälp av Patientnämnden Västra Götaland för att hantera ditt klagomål.

Gäller det pågående patientärende kontakta oss i första hand via telefon eller 1177