Me/CFs

Välkomna till ME/CFS mottagning vid Citysjukhuset +7 i Göteborg. Mottagningen drivs av specialistläkare Carmen Pichot.

Me/CFs 

Specialistvård 

Mottagningen är inriktad till patienter med Myalgisk Encefalomyelit / Kronisk Trötthetssyndrom (ME/CFS) eller med andra sjukdomar som löper med sjuklig trötthet.

Vi erbjuder snabba tider, personligt bemötande och tillgänglighet. Mottagningen finns på en modern klinik med lugn miljö.

Kliniken ligger centralt i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Adressen är Lilla Badhusgatan 2, våning 7. 41121 Göteborg. Det finns hiss till våning 6 och sedan en trappa upp till våning 7.

Ingång med rullstol sker via kortdelen av byggnaden (Mellan Mr. Cake och Comfort Hotel). Närmaste spårvagnshållplats är Stenpiren, 20 m från entrén.

På ME/CFS mottagningen använder vi utredningar och behandlingsinsatser som är vetenskapligt beprövade och grundas på forskningsstudier.

Läkare Carmen Pichot

Läkare Carmen Pichot

Tidsbokning och rådgivning:
Telefontid: Månd-Fre 10:00-11:30
(telefonslussen öppnar 07.45)

031-777 77 77 –  tonval 2 

Pris för besök 2000                                    Återbesök 1500 

Uteblivet besök 600      

MYALGISK ENCEFALOMYELIT / Chronic fatigue syndrome

ME/CFS är en allvarlig kronisk sjukdom är ofta förenlig med en begränsad aktivitets- och arbetsförmåga.

Det finns inga specifika diagnostiska tester eller markörer såsom blodprover eller röntgenundersökningar. Diagnosen baseras på diagnoskriterier samt avfärdandet av andra sjukdomar som skulle kunna orsaka liknande besvär.

ME/CFS är oftast kronisk och det finns inga botande behandlingar tillgängliga. Behandling av symtomen samt rådgivning är därför mycket viktig.

Symtomen som till en viss utsträckning kan behandlas är till exempel sömnsvårigheter, smärta och värk, huvudvärk, depressiva symtom, ångest och oro, mental trötthet, cirkulationsproblem (ortostatisk intolerans), med mera.

VEM KAN KOMMA TILL ME/CFS MOTTAGNINGEN?

  • Om du själv misstänker att du kanske har ME/CFS därför att du känner dig trött hela tiden eller om du blir sjuk efter fysiskt eller psykisk ansträngning. Vi genomför en omfattande utredning och därefter kan vi konstatera eller utesluta diagnosen. Kanske är dina symtom orsakade av en sjukdom som är behandlingsbar och därför är differentialdiagnosen extremt viktig. Utredningen består av utförlig anamnes, kroppsundersökning, genomgång av läkarunderlag, samt beställning av kompletterande utredningar eller remisser. Vi använder även olika formulär för att mäta bland annat sjukdomssvårighetsgrad.
  • Om du redan har konstaterad ME/CFS av en specialistläkare kan vi hjälpa till med uppföljning, förskrivning av mediciner och tillskott, rådgivning eller utfärdande av läkarintyg eller läkarutlåtande.
  • Ett antal andra sjukdomar kan ge symtom som liknar de som man upplever vid ME/CFS. Vi erbjuder även utredning och behandling vid dessa tillstånd. Sjukdomar som ofta löper med uttalad trötthet är exempelvis Sjögrens syndrom, Psoriasisrelaterade ledsjukdomar, depression, utmattningssyndrom, fibromyalgi, Ehlers-Danlos.
  • Samsjuklighet mellan ME/CFS och andra sjukdomar kan också förekomma, exempelvis fibromyalgi eller depression.