Med din hälsa i fokus

Hälsoundersökning

På Citysjukhuset +7 kan vi erbjuda dig och dina anställda företagshälsovård samt hälsoundersökningar. Vi erbjuder er trevligt bemötande på vår mottagning på Plan 7 med fantastisk utsikt över Göteborgs hamninlopp.

Specialistvård

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Tanken med undersökningarna är att ge en så heltäckande bild som möjligt, utifrån ett friskhetsperspektiv. Vi utför alltså undersökningen helt i preventivt syfte, för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella sjukdomar. En hälsoundersökning är en besiktning av kroppen med syfte att hitta riskfaktorer för sjukdom i ett tidigt skede. Det är viktigt att komma ihåg att dessa undersökningar är till för är att kontrollera en frisk persons hälsa. Har du något sjukdomssymtom ska du gå till en läkare, invänta inte en kommande hälsoundersökning.

Unga och friska medarbetare?

Vare sig våra kunder har ”unga och friska” medarbetare som de själva uttrycker det, eller om de är av varierande ålder och förutsättningar, är det viktigt  att veta att vi följer upp era hälsokontroller enligt bestämda intervaller. På så vis följer vi medarbetarnas hälsa på ett kvalitativt och konkret sätt.

Vi på Citysjukhuset har också möjlighet att erbjuda tider  till våra mycket duktiga kardiologer för att utesluta hjärtsjukdomar. Vi utför Hjärtultraljud, Arbets-EKG, 24-timmars blodtrycksmätning och långtids-EKG. Detta offereras separat.

Vi tecknar samarbetsavtal gällande hälsoundersökningar och har löpande kontakt kring vilka som ska kallas beroende på ålder. Vår rekommendation på intervall för att bli kallad är vart tredje år för personer under 40 år, vartannat år för personer mellan 40 år och 50 år och varje år för personer över 50 år.

Utgångspunkten för vår företagshälsovård är flexibilitet, där vi strävar efter att möta era behov så långt vi kan. Önskar ni få information kring innehållet i hälsokontrollerna eller vill veta mer om våra övriga tjänster är ni välkomna att kontakta oss för vidare diskussion via snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se.

Våra hälsoundersökningar

 • Allmän hälsoundersökning med sjuksköterska eller med allmänspecialistläkare.
 • Fördjupad hälsoundersökning med specialistläkare med inriktning på hjärta-kärl, mage-tarm eller hud.
 • Särskild hälsoundersökning för dig som idrottar.

Våra läkare som arbetar med hälsoundersökningar :

 • Dr Alma Nordenskjöld Syrous
 • Dr. Mattias Kristofersson
 • Dr. Carmen Pichot  

Priser

För prisförslag företag vänligen kontakta verksamhetschef via e-post
snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se

eller Sjuksköterska Leila på
telefon 031-777 7777  tonval 2
måndag till fredag mellan kl. 10.00 – 11.00
(telefonslussen öppnar 07.45)

Observera att för dessa hälsoundersökningar gäller inte den offentliga patientavgiften.

 

Allmän hälsoundersökning med sjuksköterska

Den allmänna hälsoundersökningen erbjuds såväl privatbetalande kunder som företagskunder. Hälsoundersökningen erbjuds anställda vid företag (med minst 5 anställda) som tecknat avtal med Citysjukhuset +7.

 • Hälsoundersökningen är inriktad på att kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Undersökningen grundar sig på ett besök hos oss.
 • Provtagning och tester hos sjuksköterska och hälsosamtal utifrån provsvar.

Pris 1 500kr

Allmän hälsoundersökning med allmänläkare

Vår allmänna hälsoundersökning är inriktad på att kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

 • Undersökningen grundar sig på två besök hos oss.
 • Först provtagning och tester hos sjuksköterska och en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av dina värden och en allmän läkarundersökning.

Pris 3 100kr  (Utöver det kostar prov för PSA 300 kr och TSH 300 kr )

Fördjupad hälsoundersökning med specialist i kardiologi

Hälsoundersökningen för dig som är orolig över ditt hjärta. Vi anpassar undersökningen individuellt för att ge såväl motionärer som dig som elitidrottare en god uppfattning om din hjärtfunktion och eventuella risker vid träning och tävling.

 • Blodprovet är vår enklaste form av hälsokontroll där du genom ett blodprov får besked om olika värden i din kropp som indikerar om du är i riskzonen för vissa sjukdomar.
 • Vår kardiovaskulära hälsoundersökning är en omfattande hälsokontroll som är inriktad på att kartlägga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Undersökningen grundar sig på två besök hos oss. Först provtagning och tester hos sjuksköterska och en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av dina värden och en ultraljudsundersökning.

Pris 5 900kr

Fördjupad hälsoundersökning med specialist i gastroenterologi/hepatologi

Gastroenterologisk hälsoundersökning för dig som är orolig för dina mag- och tarm besvär.

 • Gastroenterologisk undersökning anpassar vi individuellt för att ge dig som patient en god uppfattning om din mag- tarm hälsa och eventuella risker utifrån kartläggning och resultat.
 • Blodprovet är vår enklaste form av hälsokontroll där du genom ett blodprov får besked om olika värden i din kropp som indikerar om du är i riskzonen för vissa sjukdomar.
 • Du gör först provtagning och tester hos sjuksköterska och en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av dina värden och en Gastroskopi eller koloskopi.

Pris 8 990kr

Fördjupad hälsoundersökning med specialist i dermatologi/hud

Hälsoundersökningen riktas mot dina prickar som behöver en specialist öga för att utesluta och förebygga malignt melanom som en av de mest ökade cancerformen i världen.

Pris 1 500kr

Särskild hälsoundersökning för dig som idrottar

Vi vänder oss till dig som idrottar och vill kontrollera ditt hjärta. Vår screening för hjärtsjukdom avser alla typer av idrotter och nivåer, från relativt lågintensiv motion till tävlingsidrott.

Vad vi rekommenderar dig att undersöka styrs mycket av din ålder. Vi kan därför erbjuda olika omfattning av undersökningen beroende på din ålder, din eventuella tidigare sjukhistoria och dina egna önskemål. I dialog med vår hjärtläkare får du rådgivning om vad som är motiverat i ditt fall.

 • Över 35 års ålder är åderförfettning eller åderförkalkning i hjärtats kranskärl den vanligaste orsaken till allvarliga händelser i samband med idrottsutövande.
 • Tidigare i livet dominerar andra orsaker som strukturella hjärtsjukdomar, rytmproblematik och andra ovanliga orsaker till akuta problem vid fysisk ansträngning.
 • Basal screening består av vilo-EKG, blodtryck, undersökning av hjärtläkare inklusive hjärtultraljud och besvarande av ett frågeformulär framtaget av Riksidrottsförbundet.

Pris 6 100 kr (Beroende på resultat kan undersökningen innefatta arbets-EKG mot kostnad)

Innehåll i undersökningen

Prover

 • Blodstatus (Hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodplättar samt sänka)
 • Blodfetter (Kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, Triglycerider)
 • Blodsocker
 • Njurfunktion (Kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, GT)
 • Elektrolyter (Kalcium, Natrium, Kalium)
 • URAT
 • Urinprov

Övrigt

 • Blodtryck och puls
 • Vilo-EKG
 • BMI (vikt/längd)
 • Lungkapacitet: Screening för KOL – för dig som är eller varit rökare

Prislista 

Tillkommande undersökningar

 • PSA-prov 250 kr
 • TSH-prov 250 kr
 • Audiogram 300kr