Med din hälsa i fokus

Hälsoundersökning

På Citysjukhuset +7 kan vi erbjuda dig och dina anställda företagshälsovård samt hälsoundersökningar. Vi erbjuder er trevligt bemötande på vår mottagning på Plan 7 med fantastisk utsikt över Göteborgs hamninlopp.

Specialistvård

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Vi på Citysjukhuset  har lång erfarenhet av förebyggande hälsokontroller, med hjälp av vilka vi genom åren har kunnat följa våra kunders hälsa på ett systematiskt och kvalitativt sätt.

Våra hälsokontroller delas upp i två besök, där första delen består av ett sjuksköterskebesök för provtagning och undersökning och andra delen av ett läkarbesök för uppföljning. Vid läkarbesöket går vi tillsammans igenom provresultaten och har en individuell hälsobedömning.

Tanken med undersökningarna är att ge en så heltäckande bild som möjligt, utifrån ett friskhetsperspektiv. Vi utför alltså undersökningen helt i preventivt syfte, för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella sjukdomar.

Unga och friska medarbetare?

Vare sig våra kunder har ”unga och friska” medarbetare som de själva uttrycker det, eller om de är av varierande ålder och förutsättningar, är det viktigt  att veta att vi följer upp era hälsokontroller enligt bestämda intervaller. På så vis följer vi medarbetarnas hälsa på ett kvalitativt och konkret sätt.

Vi på Citysjukhuset har också möjlighet att erbjuda tider  till våra mycket duktiga kardiologer för att utesluta hjärtsjukdomar. Vi utför Hjärtultraljud, Arbets-EKG, 24-timmars blodtrycksmätning och långtids-EKG. Detta offereras separat.

Utgångspunkten för vår företagshälsovård är flexibilitet, där vi strävar efter att möta era behov så långt vi kan. Önskar ni få information kring innehållet i hälsokontrollerna eller vill veta mer om våra övriga tjänster är ni välkomna att kontakta oss för vidare diskussion via snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se.

Våra läkare som arbetar med hälsoundersökningar :

 • Dr Edmund Arnander; Mattias Kristofersson
 • Dr. Martin Wilde; Carmen Pichot

Priser

För prisförslag företag vänligen kontakta oss via e-post Verksamhetschef  Snezana Hadziselimovic på snezana.hadziselimovic@citysjukhuset.se

eller Sjuksköterska Leila på telefon 031-777 7777  tonval 2
måndag till fredag mellan kl. 10.00 – 11.00
(telefonslussen öppnar 07.45)

 

Innehåll i undersökningen

Prover

 • Blodstatus (Hemoglobin, röda och vita blodkroppar, blodplättar samt sänka)
 • Blodfetter (Kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, Triglycerider)
 • Blodsocker
 • Njurfunktion (Kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, GT)
 • Elektrolyter (Kalcium, Natrium, Kalium)
 • URAT
 • Urinprov

Övrigt

 • Blodtryck
 • EKG
 • BMI (vikt/längd)

Prislista för privata kunder

Kostnad för hälsoundersökning är 2900:-

Prislista tillkommande undersökningar:

 • PSA-prov 300-
 • TSH -prov 300-
 • Audiogram 300:-
 • Kardiologbesök inklusive UCG (Ultraljud av hjärtat) 3500:-
 • Besök till hudläkare i samband med hälsokontroll 1000:-