Specialistvård

Kardiologi

Välkomna till vår kardiologimottagning på Citysjukhuset +7 i Göteborg. Vi erbjuder dig som patient ett trevligt bemötande på vår mottagning på Plan 7 med fantastisk utsikt över Göteborgs hamninlopp.

Specialistvård

Kardiologi

Besök vår hjärtmottagning i Göteborg

Välkomna till vår Kardiologi/Invärtesmedicin-mottagning här på Citysjukhuset +7 i Göteborg. 

Vår hjärtmottagning är en specialistmottagning för dig med olika hjärtsjukdomar. Vi utreder, behandlar och kontrollerar bröstsmärta, kranskärlssjukdom, högt blodtryck, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt och blodfettsrubbningar. Vi gör en utförlig och individanpassad utredning och behandlar enligt beprövad erfarenhet och vetenskap.

Våra hjärtläkare Aferdita Hetemi, Lennart Kareld och Sven-Olof Strömblad utför bland annat ultra­ljud, arbets-EKG, Holter-monitorering eller 24-timmars blodtrycksmätning.

Till oss på Hjärtmottagningen på Citysjukhuset +7 i Göteborg är ni välkomna via din sjukvårdsförsäkring eller privat.  

Förberedelser

OBS! Medtag träningskläder och skor när du skall göra ett Arbets-EKG. Undvik större måltid de närmaste två timmarna före arbetsprovet. Tag ordinarie medicin som vanligt om inte annat sagts av läkaren. Praktiskt utföres undersökningen på följande sätt: Efter ett EKG i vila får patienten börja trampa på en ergometercykel där belastningen succesivt ökas. Blodtrycket mäts före arbete samt med jämna mellanrum under och de närmaste minuterna efter cyklingen. EKG registreras kontinuerligt via EKG-dator. Patienten får ange ansträngningsgrad samt ev. symptom under arbetsprovet. Arbets- EKG ger information om kranskärlssjukdom, rytmrubbning eller ev. medfödd hjärtsjukdom. Arbets-EKG ger möjlighet att bedöma funktion hos hjärtat, kranskärl och lungor. Tidsåtgång: ca 30 minuter.

Ultraljud hjärtat (ekokardiografi)

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det som undersöks är hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion. Inga särskilda förberedelser krävs. Undersökningen går till så att du får lägga dig på vänster sida. Sedan tar undersökaren en stavformad ultraljudssändare och för den över bröstkorgen. Sändaren ger ljudimpulser som reflekteras mot hjärtats väggar och sedan omvandlas till en rörlig bild på en TV-skärm. Undersökningen tar ca 30 min.

Vilo-EKG
Om du ska ta ett vilo-EKG får du ligga på rygg med elektroder i form av små plattor fästa på bröstkorgen samt på handleder och vrister. Före undersökningen tvättas huden med sprit där elektroderna ska fästas. På varje elektrod finns lite gel som gör att hjärtats elektriska impulser leds bättre. Det är viktigt att du ligger så stilla och avslappnat som möjligt. Elektroderna kopplas till en EKG-apparat och undersökningsresultatet registreras i en dator och skrivs ut på papper. Med ett vilo-EKG kan man bl.a. se störningar i hjärtats rytm och skador på hjärtmuskeln (t ex en hjärtinfarkt eller längre tids förhöjda blodtryck). Tidsåtgång: ca 15 minuter.
Arbets-EKG
Arbetsprov utföres ofta för att utreda oklara fall med till exempel bröstsmärtor, nedsatt kondition, andfåddhet. Det utföres även för att bedöma prognos vid känd kärlkrampssjukdom. Arbetsprovet ger möjlighet att bedöma funktionen hos hjärtat, kranskärlen och lungorna.
Långtids-EKG (Holter EKG)
Med hjälp av elektrokardiogram, EKG, kan man mäta hjärtats elektriska aktivitet. Undersökningen ger en kurva som bland annat visar hjärtats rytm, impulsutbredning samt eventuella skador på hjärtmuskeln, till exempel hjärtförstoring eller hjärtinfarkt. Många människor upplever periodvis rytmrubbningar, arytmier, i hjärtat, så kallad ”hjärtklappning”. Ofta är detta helt ofarligt, men om rytmrubbningarna kombineras med symptom som yrsel och svimning, kan man ibland behöva undersöka orsaken. Eftersom ett vilo-EKG pågår under kort tid och därför inte alltid fångar upp rytmrubbningarna använder man sig ibland istället av en långtidsregistrering av EKG. En långtidsregistrering av EKG kan genomföras under 1, 2 eller flera dygn. Det krävs inga förberedelser inför undersökningen. Du får instruktioner om hantering av utrustningen under registreringstiden i samband med att utrustningen kopplas på. Det viktiga är att du försöker leva så normalt som möjligt under tiden som undersökningen pågår. Eftersom sambandet mellan din aktivitet och den eventuella rytmrubbningen är viktig får du föra dagbok under tiden som registreringen pågår. Undersökningen går till så att fyra elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under registreringsdygnet. Med ett knapptryck kan du markera när du känner symtom från hjärtat, till exempel hjärtklappning. Du ska föra dagbok om Du har några besvär (tex hjärtklappning eller yrsel). Du får inte duscha under registreringstiden. När inspelningen är klar kopplas utrustningen av på mottagningen. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av en läkare. Det tar ca 20 minuter att koppla på inspelningsdosan och ca 10 minuter att koppla loss den vid återlämningen.
24-timmar blodtryck (Långtidsregistrering av blodtryck)
Högt blodtryck, hypertoni, är en av våra vanligaste folksjukdomar. Blodtryck som mäts på mottagningar kan vara missvisande. Ett bättre sätt att få en uppfattning om ditt blodtryck är att mäta det under ett dygn. Långtidsregistreringen av blodtrycket ger information om hur det varierar under dygnet, man får veta ditt högsta och ditt lägsta blodtryck och medelvärdet av trycken. Mätningen sker med en utrustning som du får låna hem. Förberedelser: Tag på Dig en rymlig skjorta eller jumper. Utförande: Med hjälp av en bärbar blodtrycksmätare registrerar vi under ett dygn Ditt blodtryck. På armen (oftast vänster) sätter vi en blodtrycksmanschett, som är kopplad till bandspelaren. Apparaten blåser upp manschetten några gånger under dagen och natten. När vi satt på blodtrycksmanschetten och startat apparaten får Du lämna avdelningen. Under tiden som Du har apparaten kopplad kan Du leva som vanligt. När Du bär bandspelaren ska Du föra ”dagbok” över vad Du gör och om Du har några besvär. Du får inte duscha under registreringstiden. Efter cirka 1 dygn, eller annan överenskommelse, kommer Du tillbaka och då plockar vi av manschetten. Det tar ca 15 minuter att koppla på inspelningsdosan och ca 10 minuter att koppla loss den vid återlämningen.

Tidsbokning & kontakt

Telefontid 13:30-14:30

Ring: 031 – 777 77 77, tonval 2
(telefonslussen öppnar 07.45)

Pris för läkarbesök 1500 

Vid uteblivet besök tas avgift på 600 SEK

Ev provtagningar/undersökningar extra kostand tillkommer 

 

 

Vi som jobbar på Kardiologi

Möt vår personal

AFERDITA HETEMI

AFERDITA HETEMI

Kardiolog och Internmedicinare

[/et_pb_column]
Lennart Kareld

Lennart Kareld

Kardiolog

Sven-Olof Strömblad

Sven-Olof Strömblad

Kardiolog