Specialistvård

Smärtmottagning

Välkommen till vår smärtmottagning på Citysjukhuset +7. Här är vi specialiserade på kroniska smärttillstånd. Vi gör en utförlig och individanpassad utredning och behandlar enligt beprövad
erfarenhet och vetenskap.

Specialistvård

Smärtmottagning

Vårt arbetssätt är alltid grundad i en utförlig utredning som leder till en korrekt diagnos. Vi ger individanpassad vård som är i enlighet med beprövad erfarenhet och vetenskap samt förenlig med Socialstyrelsens föreskrifter.  

Carmen Pichot är specialist i reumatologi och har många års erfarenhet inom inflammatoriska sjukdomar, ledvärk såväl som kroniska smärttillstånd.

Vi erbjuder vård till patienter med privat sjukvårdsförsäkring och till privatbetalande patienter. Vi har inget avtal med landstinget eller kommunen. Vi erbjuder kortare väntetider och ett personligt bemötande.

Smärtmottagningen finns på Citysjukhuset +7. Kliniken ligger centralt i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter. Adressen är Lilla Badhusgatan 2, våning 7. 41121 Göteborg. Det finns hiss till våning 6 och sedan en trappa upp till våning 7. Ingång med rullstol sker via kortdelen av byggnaden (Mellan  Mr. Cake och Comfort Hotell). Närmaste spårvagnshållplats är Stenpiren, 20 m från entrén.

Vi genomför även utredningar för ”second opinion” när diagnosen är otydlig eller behandlingen måste omprövas.

Boka tid

Telefontid: 10:00-11:30 vardagar
(telefonslussen öppnar 07.45)

Vid frågor ring: 031-777 77 77, tonval 2

 

 

PRISLISTA FÖR PRIVATA PATIENTER

 • Nybesök 2000 kr
 • Återbesök (telefon eller fysiskt) 1500 kr
 • Telefonsamtal 500 kr
 • Receptförnyelse 350 kr
 • Kortisonsprutor eller trigger points 550 kr per injektion eller område.
 • Botox behandlingar mellan 990 och 3000 kr beroende på området.
 • Sjukintyg eller liknande ingår i besöket. Mer omfattande utlåtanden enligt separat taxa.
 • Laboratorieprover eller röntgenundersökningar ingår ej i besöket.
 • Intravenösa Infusioner 750 kr.

BESVÄR VI BEHANDLAR

Vi erbjuder bedömningar och behandlingar av följande kroniska smärttillstånd:

 • Fibromyalgi och muskelvärk.

  Fibromyalgi är ett smärtsyndrom som ger långvarig, utbredd smärta i olika delar av kroppen. Smärta och ömhet sitter främst i musklerna. Du kan även uppleva en ökad smärtkänslighet till exempel av tryck och beröring. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor, men även män drabbas. Fibromyalgi har i nuläget ingen botande behandling men det finns ett antal behandlingsalternativ för att lindra smärta, förbättra funktion och få en bättre livskvalitet. Vi genomför en detaljerad bedömning för att bekräfta eller avfärda fibromyalgidiagnos.

 • RYGGVÄRK, NACKVÄRK SAMT SMÄRTA FRÅN BÄCKENET.

  Ryggont är ett besvärligt tillstånd som kan påverka funktion och livskvalitet. Vi bedömer kroniska tillstånd som långvarig ryggsmärta, ischias, bröstryggsmärta, kronisk värk i nacke och axlar eller cervikobrakialgi. Även smärta från bäckenleder eller sakroiliakaleder. Vi försöker hitta orsaken och rekommenderar den bästa möjliga behandlingen. Vi använder farmakologiska behandlingar, fysioterapeutisk behandling samt blockader och injektioner.

 • Huvudvärk.

  Det finns många olika typer av huvudvärk. Det är viktigt att veta vilken typ av huvudvärk du har så att du kan få rätt behandling. Det kan exempelvis handla om kronisk eller återkommande spänningshuvudvärk, migrän, eller läkemedelsutlöst huvudvärk. Ibland ger vanliga läkemedel inte tillräcklig hjälp. Då finns det andra typer av behandlingar som du kan vara hjälpt av. Vi genomför en utförlig anamnes och undersökning för att bättre förstå vilken typ av huvudvärk du har. Vi erbjuder farmakologiska behandlingar samt Botox behandling.

 • NEUROPATISK SMÄRTA / NERVSMÄRTA

  Neuropatisk smärta eller nervsmärta beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. Nervsmärta kan finnas kvar länge och är svårare att behandla än andra typer av smärta. Några exempel på nervsmärta är ischias, smärttillstånd efter bältros, polyneuropati, smärta efter stroke eller ryggmärgsskada, eller ansiktssmärta. Även CRPS (komplex smärta efter en skada eller operation). Vi gör en utförlig bedömning för att ställa rätt diagnos. Behandlingar till förfogandet: farmakologisk behandling, blockader och injektioner, Botox injektioner, TENS.

Reumatolog

VÅR PERSONAL

Dr. Carmen Pichot

Leg. Specialistläkare inom Reumatologi och ME/CFS

 

 • Vi samarbetar med specialiserade fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt pyskolog.
 • Vi remitterar patienter till specialiserad interventionell smärtbehandling när det bedöms rimligt.