Från och med den 1:a april kommer patientavgifterna inom Västra Götalandsregionen att höjas. Patientavgiften är den kostnad du som patient betalar när du besöker vården. Justeringarna beslutas av regionfullmäktige och gäller alla vårdgivare inom regionen. Vi som vårdgivare har ingen möjlighet att påverka dessa.

Från och med 1:a april gäller följande förändringar av patientavgiften:

1. Patientavgiften för läkarbesök vid din vårdcentral höjs från 100 kronor till 200 kronor.

2. Patientavgiften för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs och ett besök kommer då att kosta 50 kronor. För dig som är 85 år och äldre är besöket fortsatt avgiftsfritt.

3. Patientavgiften för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, höjs från 100 kronor till 200 kronor.

4. Patientavgiften för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, höjs från 300 kronor till 400 kronor.

5. Patientavgiften för samtliga besök på jourcentral höjs till 300 kronor. Detta gäller oavsett vilken vårdcentral du är listad på och vilken personalkategori du träffar.

6. Patientavgifter för distanskontakt via telefon kommer att tas ut för alla yrkeskategorier. Avgiften gäller när telefonsamtalet ersätter ett fysiskt besök, där du som patient och vårdgivaren har kommit överens om bokningen tillsammans. För distanskontakt via telefon med läkare och rehab kommer avgiften att vara 160 kronor, för distanskontakt med sjuksköterska eller psykisk hälsa kommer avgiften att vara 40 kronor.

Från 1:a april kommer det även finnas uppdaterad information till invånare och patienter på 1177.