Miljöpolicy

Tryck på pilen eller scrolla ner för att se hela vår miljöpolicy.

 

Miljöpolicy

Citysjukhuset +7 är ett av Göteborgs största privatägda sjukhus. Här möter vi människors behov med ett tryggt omhändertagande och hög kvalitet. Vårt arbetssätt präglas av kortare väntetider och bättre kommunikation. Vi vill att vårt arbete med hälsa, sjukvård och friskvård ska uppskattas av våra patienter på ett sådant sätt att vårt renommé sprids likt ringar på vattnet. Vi samverkar med andra vårdgivare för effektiva vårdkedjor och processer så att patientens väg genom vården blir smidig och säker.

Vårt miljöarbete präglas av ett tydligt fokus på behov och förväntningar hos våra intressenter och medarbetarnas delaktighet. Vi arbetar systematiskt med att förbättra miljöledningssystemet i syfte att skydda miljön, förebygga föroreningar och förbättra miljöresultat. Vi ska följa bindande krav såsom lagar, myndigheters miljövillkor, landstingets miljöprogram och verksamhetens övriga miljömål.

Detta uppnår vi genom:

  • Effektiva arbetssätt i vården med resurshållning.

  • Minskad miljöpåverkan från läkemedel och mediciniska gaser.

  • Begränsad användning av kemikalier och farliga ämnen.

  • Miljöanpassade textilier, engångsmaterial, städning och annan vårdnära service.

  • Reducerad klimatpåverkan från energi och transporter.

    Vår miljöpolicy innebär att Citysjukhuset +7 ska verka för en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer.

    Miljöpolicyn omfattar all verksamhet inom Citysjukhuset +7. Alla medarbetare och de som arbetar på uppdrag åt Citysjukhuset +7 har ett ansvar att följa miljöpolicyn.