Bowens sjukdom

Förstadium till Skivepitelcancer

Välkommen att boka tid på vår hudmottagning där någon av våra duktiga hudläkare tar hand om dig. Du behöver ingen remiss och tid kan oftast erbjudas inom 1 vecka. Se vår prislista och boka tid här.

Förstadier till skivepitelcancer är välavgränsade, fjällande och rodnade förändringar i huden som sitter mycket ytligt. De flesta uppstår på solexponerade områden, men i sällsynta fall kan dessa även uppkomma på icke-solbelysta ytor.

Förändringen måste behandlas. Vanliga behandlingsformer är frysbehandling, PDT (fotodynamisk terapi) eller kirurgiskt ingrepp. Behandlingen är botande. Det krävs inga kontroller efter behandlingen i vanliga fall men det är viktigt att du regelbundet ser över din hud. Upptäcker du någon misstänkt förändring skall du söka läkare.

För att minska risken för att nya liknande hudförändringar skall uppstå bör du skydda dig från solen, särskilt då solen är som starkast. Vistas gärna i skugga. Bäst skyddar man sig med kläder och solhatt. Solkräm är komplement till kläder. Solkrämen bör ha minst solskyddsfaktor 30 och vara märkt med UVA-symbol. Stryk på riklig mängd och upprepa under dagen samt efter bad.