Hudmottagning

Diagnoser inom hudsjukvård

Bowens sjukdom

Förstadium till Skivepitelcancer

Förstadier till skivepitelcancer är välavgränsade, fjällande och rodnade förändringar i huden som sitter mycket ytligt. De flesta uppstår på solexponerade områden, men i sällsynta fall kan dessa även uppkomma på icke-solbelysta ytor.

Läs vidare

Skivepitelcancer i huden

– den näst vanligaste formen av hudcancer

Skivepitelcancer är den näst vanligaste formen av hudcancer och uppstår oftast i solskadad hud. Personer som vistats mycket utomhus under många år har större risk att drabbas än personer som vanligen vistas inomhus.

Läs vidare

Basaliom (Basalcellscancer)

– den vanligaste typen av hudcancer

Basaliom växer enbart i huden och sprider sig inte till andra delar av kroppen. Basaliom utvecklas ofta i solskadad hud. Basaliomets utseende varierar. Det vanligaste är en välavgränsad, lätt rodnad, pärlemorliknande knuta i huden med eller utan sårbildning.

Läs vidare

Aktinisk keratos

– godartade ytliga cellförändringar

Akaktiniska keratos är godartade och ytliga cellförändringar, men kan betraktas som ett mycket tidigt förstadium till en form av hudcancer som kallas skivepitelcancer.

Läs vidare

Välkommen att boka tid på vår hudmottagning där någon av våra duktiga hudläkare tar hand om dig. Du behöver ingen remiss och tid kan oftast erbjudas inom 1 vecka. Se vår prislista och boka tid här.